O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat se bavi unapređenjem veština kulturnih i obrazovnih radnika, studenata humanističkih i društvenih nauka, ali i jačanjem OCD-a na lokalnom nivou, kako bi u radu sa mladima zajednički doprineli unapređenju i promociji kulturalnih raznolikosti i prihvatanju migranata kroz različite vrste socijalno angažovanih kampanja.

Cilj projekta

Cilj projekta je promocija kulturalnih raznolikosti i participativne demoktarije kao i bolji prihvat migranata u lokalne zajednice u Srbiji.

Aktivnosti projekta

 • Tri interdisciplinarna seminara za studente društvenih i humanističkih nauka, i umetnosti;
 • Treninzi za kulturne i obrazovne radnike;
 • Zajedničke edukativne i kulturne aktivnosti namenjene domicilnoj i migrantskoj deci, u saradnji sa pozorišnom trupom „DAH Teatar“
 • U saradnji sa DAH Teatrom organizovanje i produkcija socijalno angažovanih pozorišnih predstava o multikulturnom nasleđu naših gradova i životu migranta;
 • Letnja škola za domicilnu i migrantsku decu;
 • Javne debate na temu promocije i poštovanja kulturalnih različitosti putem obrazovanja;


Ciljne grupe

 • 60 studenata društvenih i humanističkih nauka, i umetnosti;
 • 60 nastavnika u školama kao i predavača i kulturnih radnika u OCD ili institucijama;
 • 240 srednjoškolaca iz domicilne i migrantske populacije;
 • najmanje 12.000 građana  u šest gradova;
 • 48 kompetentnih donosioca odluka u lokalnim samoupravama.
Sektor
 • Upravljanje migracijama
 • Demokratija i ljudska prava
 • Obrazovanje
EuropeAid referenca
EuropeAid/154831/DD/ACT/RS
Komponente
 • Promocija kulturne raznovrsnosti i participativne demokratije u šest lokalnih zajednica
 • Stvaranje uslova za socijalni mir i koheziju u šest lokalnih zajednica u Srbiji
 • Fokusiranje na prihvatanju migranata u lokalnim zajednicama u Srbiji
 • Jačanje kapaciteta ključnih aktera u lokalnim zajednicama za razumevanje, življenje, komuniciranje i promociju dobrobiti koje su „drugi“ i kulturna raznovrsnost doneli njihovim zajednicama
 • Unaprediti kapacitete lokalnih organizacija, profesionalaca u kulturnim i obrazovnim institucijama, i studenata društvenih nauka, humanistike i umetnosti da učestvuju u razvoju politika i praksi za mlade koje podstiču društveni angažman i promociju kulturne različitosti
Grad / Region
Loznica (Banja Koviljača), Lajkovac (Bogovađa); Sjenica, Subotica, Vranje, Bujanovac
EU donacija
206.560 €
Vreme implementacije
Decembar 2017. - Jun 2020.
Korisnik
Gradjani iz gradova koji su navedeni u projektu
Implementiran od strane
Grupa 484 i DAH Teatar