Sprovođenje

DAH Teatar

DAH Teatar su osnovale rediteljke Jadranka Anđelić i Dijana Milošević 1991. iz potrebe za temeljnim istraživačkim radom. Od samog osnivanja njima se pridružuje glumica Maja Mitić. 1993. godine DAH Teatar povećava svoje aktivnosti formirajući DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja sa programom sastavljenim od radionica, predavanja, seminara, gostujućih predstava i festivala. 2008. DAH Teatru se pridružuje glumica Ivana Milenović Popović.

Rad Dah Teatra Centra za pozorišna istraživanja je okrenut ka neprestanoj razmeni znanja, iskustva i ideja među umetnicima i učesnicima iz različitih pozorišnih i nacionalnih tradicija. Centar stvara uslove za usavršavanje reditelja, glumaca i ostalih umetnika u svim pozorišnim oblastima. Centar poklanja pažnju edukaciji mladih ljudi u pravcu savremenog pozorišnog izraza i upoznaje ih sa ostalim granama umetnosti.

Centar ima za cilj da postane mesto susreta, umetnika, menadžera kulture, stručnjaka, različitih organizacija i inicijativa i publike svih uzrasta i pola - iz regiona i lokalne sredine kroz:

  • međusobnu saradnju i zajedničke projekte

  • gostovanja u Regionu

  • razmenu iskustva među mladim ljudima iz naše zemlje i zemalja regiona kroz zajednički rad

  • stvaranje modernog edukativnog centra za savremene umetnosti i menadžment koji daje mogućnosti praktičnog rada na konkretnim projektima

Naš cilj je trakođe da stvorimo mesto koje će biti snažna podrška našim učesnicama i učesnicima i publici u suočavanju sa problemima društva koje je u tranziciji.

Grupa 484

Grupa 484 je nevladina organizacija osnovana 1995. godine sa ciljem da podrži samoorganizovanje 484 izbeglih porodica, koje su bežeći iz Krajine od akcije hrvatske vojske “Oluja”, utočište našle u Srbiji. Po njima je organizacija dobila i ime. Osnivačica Grupe 484 je Jelena Šantić, primabalerina, pisac i humanista, koja je za svoj mirovni rad dobila nagradu Pax Christi International 1996. godine.

Grupa 484 je od grupe entuzijasta koji su prvenstveno pružali humanitarnu, psihosocijalnu, pravnu i informativnu pomoć izbeglima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a zatim raseljenima sa Kosova i Metohije (od 1999.) i povratnicima iz Zapadne Evrope (od 2001.), postala strukturisana organizacija sa sistemskim pristupom problematici prisilnih migracija i migracija uopšte. Direktno pružanje usluga postepeno smo proširili na edukativni i istraživački rad i uticanje na donosioce odluka radi postizanja trajnih rešenja. Takođe smo uz osnaživanje prisilnih migranata paralelno osnaživali i lokalno stanovništvo, a posebno mlade da budu otvoreni i tolerantni za novo i različito, druge i drugačije. Grupa 484 je, od samog osnivanja pa do danas, uporedo sa osnaživanjem korisnika osnaživala i svoje članove i organizaciju u celini, transformišući je u modernu organizaciju koja je u stanju da odgovori na potrebe korisnika i na migracione izazove u okruženju.

Konsultanti